Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Studia Podyplomowe Terenów Zieleni
Strona główna       Studia Podyplomowe Terenów Zieleni
Studia Podyplomowe Terenów Zieleni

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Katedra Roślin Ozdobnych
Adres: al. 29 listopada 54, 31-425 Kraków
Telefon: 12 662 52 49, 12 662 52 46
E-mail: robach@cyf-kr.edu.pl
Informacji udzielają: dr inż. Małgorzata Maślanka, prof. dr hab. Anna Bach

Charakterystyka — Studia Podyplomowe Terenów Zieleni, trwają nieprzerwanie od 1998 r., przygotowują kadry w zakresie wiedzy i umiejętności w projektowaniu, urządzaniu i pielęgnacji różnych rodzajów terenów zieleni. Kształcenie obejmuje sztuki plastyczne (udział 20 %), nauki techniczne (30 %) a pozostałe (50 %) jest realizowane w zakresie nauk przyrodniczych.
Studia Podyplomowe Terenów Zieleni zapewniają uprawnienia dla nauczycieli szkół średnich zawodowych, którzy decydują się na zmianę profilu kształcenia uczniów. Czas trwania: trzy (3) semestry — 400 godzin zajęć w postaci wykładów, ćwiczeń praktycznych, konsultacji projektowych oraz 3 dni warsztatów terenowych.

Warunki przyjęcia — na Studia Podyplomowe Terenów Zieleni przyjmowani są absolwenci uczelni rolniczych, przyrodniczych, humanistycznych i technicznych — związanych z ochroną środowiska — posiadający kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia studiów wyższych. Nabór na Studia Podyplomowe Terenów Zieleni odbywa się przez akceptację zgłoszenia przez komisję kwalifikacyjną.
Wymagane dokumenty... [pobierz]

Ramowy Program Studiów — Studia Podyplomowe Terenów Zieleni przygotowują kadry w zakresie wiedzy i umiejętności w projektowaniu, urządzaniu i pielęgnacji różnych rodzajów terenów zieleni. Dyplom ukończenia zapewnia absolwentowi studiów następujące kwalifikacje w zakresie... [więcej]

Studia Podyplomowe Terenów Zieleni
Rekrutacja

Uprzejmie informujemy, że termin rekrutacji na XVIII edycję Studiów Podyplomowych Terenów Zieleni jest przedłużony do 15 marca br. Prosimy, aby Kandydaci na Studia wypełnili aktualne druki: podanie o przyjęcie oraz kwestionariusz osobowy. Wypełnione druki – na razie bez dodatkowych załączników – proszę przesłać elektronicznie na adres robach@cyf-kr.edu.pl lub pocztą stacjonarną na adres: Studia Podyplomowe Terenów Zieleni, Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, al. 29 Listopada 54,pok. 235 (prof. dr hab. Anna Bach). Pozostałe załączniki należy przesłać dopiero po uzyskaniu kolejnej informacji o terminie rozpoczęcia Studiów Podyplomowych Terenów Zieleni Edycji XVIII.
Studia Podyplomowe Terenów Zieleni
Warsztaty terenowe
9 lipca 2017 r.
Fot. P. Baster